Příběh Sebastiana Manna

Sebík v květnu oslaví své 7 narozeniny. Sebíček neměl dobrý start do života. Narodil se s kombinovaným postižením. Od narození jej trápí trupová hypotonie (oslabení svalů), spastická diparéza – diparetická forma DMO (forma dětské mozkové obrny), mentální retardace a oční vada. Celkově těžké vývojové opoždění. Trupová hypotonie navíc velmi znesnadňuje rozvoj psychomotorického vývoje. Po vykouzlení toho nejkrásnějšího úsměvu na tváři našeho syna, jdou všechny problémy stranou a jsme nejšťastnějšími rodiči.

Sebík prozatím nechodí a nemluví, má svůj specifický způsob lezení, díky kterému se dostane všude a vše může pozorovat. Díky každodennímu a intenzivnímu cvičení se dokáže sám posadit, ale díky nedostatečnému posílení břišního svalstva se u Sebíčka začala projevovat narůstající skolióza a kyfóza. Naše dny se neobejdou bez intenzivního cvičení a neustálého posilování a procvičování neposedného tělíčka. Musíme dbát i na zasloužený odpočinek, aby mohl Sebík načerpat nové síly a dál posiloval své tělíčko. Skvělého parťáka má ve svém jedenáctiletém bráškovi Oliverovi. Tráví spolu mnoho času, učí se jeden od druhého a mají mezi sebou krásný vztah, plný lásky a porozumění.

Sebík třetím rokem navštěvuje mateřskou školku s osobním asistentem. Začlenění mezi zdravé dětičky Sebíka velice zoceluje a je vidět, jak se krásně socializuje. Je spokojený a velmi si zájem dětiček užívá. Celkově mu školka velice svědčí. Pro posílení a zlepšení Sebíčkovo stavu dojíždíme 2 krát týdně na ergoterapii do Centra na Dvorku v Plzni, kde procvičují jak jemnou, tak i hrubou motoriku a dále se učí větší samostatnosti ve vykonávání denních potřeb. Prozatím je Sebík odkázaný na pomoc druhé osoby. Každé úterý a pátek dojíždíme do denního stacionáře do Hájku u Rokycan, kde je celý den nabitý fyzioterapií, ergoterapií, speciální pedagogikou a vodoléčbou. Je zde velmi spokojený a dělá úžasné, byť malé, ale o to důležitější pokroky. Jednou týdně dojíždíme na Feldekraisovu metodu (metoda měkých tkání, zafixování správných pohybových vzorců) a pokud čas a fyzický stav dovolí jezdíme na hipoterapii.

Snažíme se nacházet nové a nové možnosti, mezi které také u nás patří osteodinamika ( práce s nervovým systémem a měkká technika).Je to velmi účiná a nenásilná technika, která Sebíčkovi také velmi pomáhá. Intenzivní cvičení je pro nás velmi důležité a proto se snažíme alespoň 5 krát do roka jezdit na neurorehabilitace TheraSuit, které díky usilovnému cvičení a velkému rozsahu terapií pomáhají Sebíkovi posílit svalíky v těle a po každém pobytu nás Sebík překvapí nějakou novou dovedností z které má obrovskou radost, což je na tom to nejkrásnější, ta snaha něco zvládnout.

Velice děkujeme za Váš čas a přečtení našeho příběhu

Sebík a rodiče Mannovi