novela_zakona_o_danich_z_prijmu

Novela zákona o daních z příjmu

Pro všechny dárce ať už fyzické či právnické osoby máme dobrou zprávu a to, že 04. 02. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů.
A co to pro dárce znamená?
Dárci budou moci za rok 2020 a 2021 využít zvýhodněný daňový odpis a snížit si tak až o 30% základ daně místo současných 15% u fyzických osob a 10% u právnických osob, z darované částky.
A co k tomu budete potřebovat?
Pokud poskytnete dar bude vám vystaveno potvrzení o poskytnutém daru či darovací smlouva, kdy tyto dokumenty můžete předložit spolu s ročním zúčtováním u svého zaměstnavatele či přiložit k daňovému přiznání.

Je to tedy ideální příležitost pro všechny dárce ať už fyzické osoby či firmy, využít tuto časově omezenou výhodu a tím přispět a zároveň podpořit některou z neziskových organizacích.