O nás

Před 27 lety jsem začala podnikat v oblasti speciálních průmyslových maziv a založila společnost LUBRICANT s.r.o.

Cesta to byla dlouhá, ne vždy jednoduchá, ale po ohlédnutí zpět, mám radost, že byla a je úspěšná.

Úspěch a prosperita se pro mě vždy spojovaly s pokorou a snahou pomoci tam, kde to bylo potřeba.

Radost z úspěchu v podnikání přineslo i myšlenku, že se nám daří dobře, ale je spousta lidí a oblastí, kde tomu tak není.

Proto jsem se rozhodla založit Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové, který se bude zejména zaměřovat na podporu v oblastech zdraví, zdravotní péče, péče o děti, seniory a zdravotně postižené. Vedle toho bude Nadační fond pořádat kulturní a sportovní projekty s charitativním podtextem.

Jsem přesvědčena, že v každém z nás je „kousek anděla“ který může pomoci a každý, kdo jakýmkoliv příspěvkem podpoří náš Nadační fond, pomůže naplnit naše poslání:

POMOCI TAM, KDE JE TO POTŘEBA….

Projekty

Před vznikem Nadačního fondu zakladatelka podporovala zařízení, která pomáhají postiženým dětem, projekty zaměřující se na Alzheimerovu chorobu ale také i akce, které podporují sportovce, kteří se dostali do těžké životní situace díky úrazu, onemocnění či z jiného závažného důvodu.

Nejen to bylo důvodem proč byl Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové založen. Přeci jen je mnoho dalších lidí a projektů, kde je třeba pomáhat a pokud se nám podaří získat podporu i od Vás, kteří máte v sobě kousek toho "anděla", tak společně můžeme co nejvíce naplnit naše poslání
...pomáhat tam, kde je potřeba....

Novinky

Charitativní golfový turnaj v resortu Dýšiná u Plzně 1.9.2021

Hrajete rádi golf? pokud ano, tak Nadační fond 01.09. pořádá charitativní golfový turnaj v golf resortu Dýšina u Plzně. Dobročinné startovné začíná na částce 2.500,-Kč, jeho úhradou podpoříte výstavbu speciálního hřiště pro postižené děti Centra Hájek a dále reprezentanty v para hokeji. Patronem turnaje je Jaroslav Špaček a na hřišti budete moci potkat další známé […]

Novela zákona o daních z příjmu

Pro všechny dárce ať už fyzické či právnické osoby máme dobrou zprávu a to, že 04. 02. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů. A co to pro dárce znamená? Dárci budou moci za rork 2020 a 2021 využít zvýhodněný daňový odpis a snížit si tak až o 30% základ daně místo současných […]

Kontakty

Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové

IČO: 089 17 621
se sídlem Bezručova 1066, 332 00 Starý Plzenec,
zapsán u Krajského soudu v Plzni oddíl N, vložka 346

Číslo účtu: 123-1270400287/0100

Pokud nás budete chtít podpořit, či budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na info@nadacnifondzhe.cz